AKTYWNA DEMOKRACJA I DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ W WOJ.LUBELSKIM